Voorouders

Disclaimer

Alle personen in de genealogie zijn op de een of andere manier aan mij verwant. Het kan daarbij om directe familieleden gaan maar ook om aangetrouwde familie. Over het algemeen wordt aangetrouwde familie hier niet in de diepte vermeld tenzij er sprake is van meerdere verbindingen.

Een genealogie is voortdurend in beweging. Vooral nu gemeenten hun archieven steeds verder aan het digitaliseren zijn, komt er een schat aan informatie vrij waar ook ik dankbaar gebruik van maak. Over het algemeen kan men er van uit gaan dat die informatie correct is, maar ook dat is uiteindelijk wel mensenwerk. Ik op mijn beurt tracht zo zorgvuldig mogelijk te werk te gaan. Er kunnen echter geen rechten aan de juistheid van de gegevens ontleend worden.
Deze genealogie wordt rechtstreeks online bijgewerkt. Het kan dus voorkomen dat een gezin of familietak in bewerking is en daardoor nog niet compleet. Over het algemeen tracht ik zo snel mogelijk een gezin te completeren.
Mocht u iets zien dat correctie of aanvulling behoeft, schroomt u dan niet daar melding van te maken. Op elke persoonspagina is er de mogelijkheid een opmerking over die persoon in te sturen. Bent u op zoek naar iemand die (mogelijk) gerelateerd is aan deze genealogie, maar wordt deze (nog) niet vermeld? Dan kunt u in een berichtje navraag doen. Het spreekt voor zich dat hier geen personen vermeld worden die nog in leven zijn en dat daar ook geen informatie over gegeven wordt, tenzij daar expliciet toestemming voor verleend is door de betrokkene(n).

De informatie op deze site mag vrij gebruikt worden voor uw persoonlijke genealogie. Gebruik voor commerciële doeleinden is daarentegen níet toegestaan. Beeldmateriaal op deze site kan auteursrechtelijk beschermd zijn, houd daar rekening mee. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.